Marianaramadhani's Blog

Datu Kuning Buhaya Kalua

pada Agustus 18, 2011

Ujar nang ampun kisah, wayah dahulu ada sikung bibinian di banua Kalua batianan lawas bangat. Sudah ganap tian, sangang bulan sangang hari, balum jua tanda-tanda nang inya handak baranak. Parutnya sudah batambah buris bangat, nang urang mangira musti kainanya amun baranak bisa kambar dua atawa talu ikung anaknya.

Sakalinya imbah tian bibinian nitu parak dua walas bulan, balalu ada tanda-tanda handak baranak, parutnya sakit kada sakira. Wayah tangah malam, sakira pukul sawalas bibinian nitu sakit parut. Bubujuran jua, inya baranak dua ikung anak. Nang saikung anak lalakian, tagal nang saikung lagi kada anak manusia, inya anak buahaya. Anak buhaya nitu ganalnya sama lawan anak lalakian. Jadi anak lalakian nitu kambar dua lawan anak buhaya.

Amun anak lalakian nitu biasa-biasa haja, tagal anak buhaya nitu sudah bisa bakurayap ka dapur. Inya turun pada rumah, tarus bakunyung ka batang banyu nang ada di balakang rumah nitu. Jadi anak buhaya nitu sudah bigas, kawa bakunyung, timbul tinggalam di banyu.

Ujar nang ampun kisah, anak buhaya nitu wayah-wayah apabila tangah malam datang karumah nitu. Inya minta susui oleh umanya. Asal mulanya, umanya takajut pang. Tagal imbah barapa kali kada takajut takutan lagi.

Bapanya, umanya lawan dangsanak-dangsanaknya nang lain sudah tahu apabila anak buhaya nitu handak datang karumah, inya mambari tanda. Balalu dibukaakan haja lawang di padu, gasan anak buhaya nitu masuk handak manyusu.

Imbah sudah bajalan talu ampat tahun, anak buhaya nitu sasain baganal. Inya sudah jarang datang ka rumah nitu. Awaknya sasain ganal, sasain panjang, balalu balangnya baubah jadi baling kuning.

Ujar kisah, buhaya nitu sarik amun disambat Buhaya Kuning, amun sarik inya bisa manyambar manusia.

Bubuhan tutus kulawaarga nitu manyambat Datu Kuning. Amun wayah ari hujan panas, Datu Kuning nitu bisa timbul di batang banyu. Urang kampung takutan bangat ka bantang banyu, amun wayah ari hujan panas.

Tagal kulawarga bubuhan tutus kada takutan, sebabnya Datu Kuning nitu bubuhan kulanya sampai salawasan.

Gunung amas bamata intan

 

Imbah tahun kalawan tahun, kulawarga buhaya nitu rupanya kalumpanan lawan buhaya nitu. Maklum haja pang sudah dua talu katurunan lawasnya, lawan haur pulang lawan gawian, hari-hari.

Malam ari nitu sakira pukul dua walas, kaluwarga rumah nitu gigir gampar. Saikung lalakian tutus kaluwarga nitu kana pingitan. Inya kada sadar batiharap di lantai ambin rumah, bakurayap, malancar nang kaya buhaya. Urangnya kada sadar, muntungnya banganga, nang kaya urang kalaparan handak makan. Imbah nitu lalu baucap “gunung amas bamata intan”, “gunung amas bamata intan”.

Imbah mandangar ucapan nitu, kaluwarga nitu balalu ingat. Inya sudah kalumpanan mambari makan Datu Kuning. Datu Kuning nitu musti dibari makan sakali satahun lawan gunung amas bamata intan.

Gunung amas bamata intan nitu maananya nasi lakatan kuning nang diulah kaya gugunungan. Mata intan nitu maananya adalah sabigi hintalu masak nang diandak di atas nasi lakatan kuning.

Kulawarga tutus nitu balalu balakas-lakas mamasaki nasi lakatan kuning lawan hintalu masak. Malam nitu jua gunung amas bamata intan nitu dibawa ka balakang, di batang banyu dimakanakan lawan Datu Kuning.

Kulawarga nitu kada ada rasa takutan mandapati buhaya nitu, sabab Datu Kuning nitu datunya jua, bubuhannya jua. Imbah Datu Kuning dibari makan, maka angguta kulawarga nang kana pingitan nitu situ sini bigas nang kaya biasa pulang.

Imbah kajadian ada nang kana pingitan nitu, maka kulawarga tutus Datu Kuning nitu maingatakan tarus tiap tahun, jangan sampai kalumpanan mambari makan Datu Kuning lawan gunung amas bamata intan.

Wayah-wayah sasala tahun Datu Kuning bisa jua datang. Ujar tu inya bailing, sabab dandaman lawan kulawarga tutus. Inya datang mambari tanda. Balalu di rumah kulawarga tutus diadakan salamatan manyadiakan gunung amas bamata intan. Makanan nitu bisa jua ditambahi lawan hinti, cincin, cucur, ditambah lawan pisang mahuli. Apabila Datu Kuning sudah datang, dibacaakan du’a salamat, tarus makanan nitu dimakani baimbai sabarataan.

Ujar kisah, bubuhan kulawarga tutus kawa haja maliat Datu Kuning nang ada disitu. Tagal nang lainnya kada tamasuk kulawarga tutus, kada kawa maliat Datu Kuning. Sudah barapa tahun lawasnya katurunan kulawarga nang maharagu buhaya nitu, ujar kisah, lacit sampai wayah hini, Datu Kuning nitu masih ada haja inya hidup disungai banua Kalua. Wayah-wayah amun ari ada hujan panas, Datu Kuning nitu timbul satumat batampai di atas batang banyu.

Sumber cerita: Syamsiar Seman

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: